Ấm Chén Bọc Đồng Men Lam Dáng Minh Long – Mã AC-BD 15005

Giá: 830,000 
Thị trường: 950,000 
Tiết kiệm: 120,000  (13%)
Ấm Chén Bọc Đồng Men Lam Dáng Minh Long – Mã AC-BD 15005
Giá: 830,000 
Thị trường: 950,000 
Tiết kiệm: 120,000  (13%)
Mã: 934704 Danh mục: