Chum Gốm Đựng Rượu Bát Tràng 5 lít-Mã CG 12

Giá: 150,000 
Thị trường: 240,000 
Tiết kiệm: 90,000  (38%)
Chum Gốm Đựng Rượu Bát Tràng 5 lít-Mã CG 12
Giá: 150,000 
Thị trường: 240,000 
Tiết kiệm: 90,000  (38%)