Điếu Bát Men Lam Cổ Bát Tràng Bọc Đồng – Mã 11104

Giá: 690,000 
Thị trường: 1,150,000 
Tiết kiệm: 460,000  (40%)
Điếu Bát Men Lam Cổ Bát Tràng Bọc Đồng – Mã 11104
Giá: 690,000 
Thị trường: 1,150,000 
Tiết kiệm: 460,000  (40%)
Mã: 525041 Danh mục: