Trọn Bộ Đồ Thờ Men Ngọc Bọc Đồng Cao Cấp Bát Tràng-DTBT1200129